Odborné články - rodiče dítěte s CF

Novorozenecký screening cystické fibrózy v České republice

Zpracováno podle článku „Novorozenecký screening cystické fibrózy v České republice: závěry pilotní studie“ v časopise Česko-slovenská pediatrie, roč. 2007, 4. 4, s. 187-195

Včasná diagnóza u cystické fibrózy je považována za důležitý předpoklad dobré prognózy zdravotního stavu nemocných i známkou dobré lékařské péče v dané zemi. Je známo, že včasná léčba, dokonce již u pacientů, kteří dosud nevykazovali příznaky CF, významně prodlužuje jejich kvalitu a délku života (1). Aby mohla být CF včas diagnostikovaná, přímo se nabízí metoda tzv. novorozeneckého screeningu.

V České republice se v období let 1999-2005 zvýšil věk pacienta, kdy je stanovena diagnóza, na 1,2 roku (medián) oproti období do roku 1998, kdy činil 0,58 roku (medián). Tyto nepříznivé skutečnosti vedly CF odborníky k zahájení pilotní studie novorozeneckého screeningu CF s cílem zlepšit její diagnostiku (2). Tato studie měla sloužit jako podklad pro rozhodování o tom, zda MZ ČR zavede screening pravidelný.

Číst dál...