dna molekula jeji strukturaProtalix BioTherapeutics odhalil velmi slibná data o nové inhalační látce AIR DNase (vylepšeném Pulmozyme) určené pro léčbu cystické fibrózy.

Jde o inhalační formu chemicky upravené rekombinantní lidské DNázy I, rezistentní na inhibitor (látka zpomalující nebo zastavující reakci a proces)

Dnázy aktin, který je ve vysokých koncentracích přítomen v plicích CF
nemocných.

Vědecká skupina v preklinických testech zjistila, že koncentrace aktinu a DNázy zůstávají u pacientů s CF po léčbě AIR DNázou nadále vysoké, inhibiční efekt je pouze 15%, oproti srovnání s 85-100% u Pulmozyme.

AIR DNase by měla být výrazně stabilnější v prostředí plic u CF pacientů - měla by působit déle a také by měla mít vyšší účinnost na štěpění mimobuněčné DNA, která zahušťuje hlen u CF.
AIR DNase redukovala hustotu hlenu o 70%, ve srovnání s 30% u Pulmozyme.

Společnost plánuje začít s klinickými testy na konci roku 2015, první výsledky odhaduje do července 2016. Více informací