Protein blokující efektivitu experimentálního léku Lumacaftor od firmy   Vertex objeven. - vedec pipetuje do zkumavek pro analyzu vzorku

Navzdory všem snahám navrhnout efektivní léky nápomocné léčbě pacientů s cystickou fibrózou a jejich defektního CFTR proteinového kanálu jsou některé léky zmařeny mechanismy řízenými jinými proteiny v buňkách.
 Skupina vědců z oddělení Genetiky Národního ústavu pro zdraví doktora Ricardo Jorge z Portugalska nedávno publikovala v Science Signaling článek, který identifikoval mechanismy stojící na pozadí rezistence k léčbě látkou VX-809 firmy Vertex Pharmaceuticals.

Bílkoviny v buňkách, které odstraňují složené proteiny, jako je CF kanál, z buněčné membrány, se nazývají kontrolní proteiny periferní proteinové kontroly kvality /peripheral protein quality control (PPQC)/

PPQC kontrolní proteiny používají mechanismus řízený proteazomem známým jako E3 ubiquitin ligase CHIP, který degraduje bílkoviny.
Jak je vysvětleno v článku "A Molecular Switch in the Scaffold NHERF1 Enables Misfolded CFTR to Evade the Peripheral Quality Control Checkpoint", PPQC neguje benefity z VX-809 účinku, který pomáhá transportovat CFTR protein k buněčné membráně u pacientů diagnostikovaných s F508del, protože protein je rozpoznán jako nesprávně zformovaný.

Tým vědců použil laboratorní buněčné kultury s mutací F508del. Buňky byly léčeny s VX-809, a poté vědci určovali, jestli PPQC byl schopen rozpoznat špatně zformovaný CFTR protein, který byl transportován k povrchu buněčné membrány. Tým vědců stanovil, že protein NHERF1 přejímá způsob, který reguluje PPQC kontrolní proteiny.

Vědci také objevili, že pokud je aktivován ještě protein /Rac1/, potom se účinnost látky VX-809 skoro ztrojnásobuje! Tyto výsledky jsou dále ovlivňovány dalším proteinem Ezrinem.

Tyto poznatky týkající se stabilizace CFTR proteinu na povrchu buněk poskytují nové cíle ke zlepšení léčby cystické fibrózy.