FDA stanovil 5. července 2015 pro posouzení lumacaftoru a ivacaftoru pro léčbu delF508 - vědec se vzorcem molekulyAmerický úřad FDA (Food and Drug Administration) stanovil datum 5. července 2015 pro posouzení kombinace dvou léků lumacaftoru a ivacaftoru pro léčbu nejčastější mutace CF delF508. Zatím se bude jednat o procesu schvalování pro pacienty starší 12 let a takové, kteří mají obě dvě mutace genu stejné tj. jsou homozygoti delF508.

FDA garantoval farmaceutické firmě Vertex, která léky vyvíjí, zrychlené posouzení této kombinované terapie. Pokud by se kombinace prokázala jako účinná, byla by to první terapie cílící na základní defekt způsobující CF u lidí se dvěma mutacemi delF508. Více na CFF.org