Protein blokující efektivitu experimentálního léku Lumacaftor od firmy   Vertex objeven. - vedec pipetuje do zkumavek pro analyzu vzorku

Navzdory všem snahám navrhnout efektivní léky nápomocné léčbě pacientů s cystickou fibrózou a jejich defektního CFTR proteinového kanálu jsou některé léky zmařeny mechanismy řízenými jinými proteiny v buňkách.
 Skupina vědců z oddělení Genetiky Národního ústavu pro zdraví doktora Ricardo Jorge z Portugalska nedávno publikovala v Science Signaling článek, který identifikoval mechanismy stojící na pozadí rezistence k léčbě látkou VX-809 firmy Vertex Pharmaceuticals.

Bílkoviny v buňkách, které odstraňují složené proteiny, jako je CF kanál, z buněčné membrány, se nazývají kontrolní proteiny periferní proteinové kontroly kvality /peripheral protein quality control (PPQC)/

PPQC kontrolní proteiny používají mechanismus řízený proteazomem známým jako E3 ubiquitin ligase CHIP, který degraduje bílkoviny.
Jak je vysvětleno v článku "A Molecular Switch in the Scaffold NHERF1 Enables Misfolded CFTR to Evade the Peripheral Quality Control Checkpoint", PPQC neguje benefity z VX-809 účinku, který pomáhá transportovat CFTR protein k buněčné membráně u pacientů diagnostikovaných s F508del, protože protein je rozpoznán jako nesprávně zformovaný.

Tým vědců použil laboratorní buněčné kultury s mutací F508del. Buňky byly léčeny s VX-809, a poté vědci určovali, jestli PPQC byl schopen rozpoznat špatně zformovaný CFTR protein, který byl transportován k povrchu buněčné membrány. Tým vědců stanovil, že protein NHERF1 přejímá způsob, který reguluje PPQC kontrolní proteiny.

Vědci také objevili, že pokud je aktivován ještě protein /Rac1/, potom se účinnost látky VX-809 skoro ztrojnásobuje! Tyto výsledky jsou dále ovlivňovány dalším proteinem Ezrinem.

Tyto poznatky týkající se stabilizace CFTR proteinu na povrchu buněk poskytují nové cíle ke zlepšení léčby cystické fibrózy.

Joomla SEF URLs by Artio